Solbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030213-1

Fredningsnr.
342210

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af dyssekammer. 3 bæresten hvoraf 1 væltet. Ingen dæk- sten og ingen høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et nu ganske sammenskredet Gravkammer. Det bestaar af 3 Bærestene, af hvilke de to synes at være væltede, medens den tredie staar opreist, vendende den flade Side indad, i Retning V-Ø. Kammeret synes oprindelig at have bestaaet af 4 Sidestene, idet der i det sydvestre Hjørne findes en Aabning som efter en borttagen større Steen. Den opretstaaende Bæresteen er 4 1/2' h., 4 1/2 ' br. og omtr. 3' tyk. Overliggeren mangler. Den omgivende Jordhøi er afgravet paa alle Sider lige op til Kammerstenene. Monumentet ligger paa en flad Forhøining i Terrainet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Dyssekammer. 3 Bæresten, hvoraf 1 væltet. Ingen Dæksten og ingen Høj.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af dyssekammer, 1,4 x 5 x 2,5 m, der tilsyneladende har ligget øst-vest. Består nu af 4 store sten, hvoraf en hviler skråt op mod de andre og måske kan være tilført efter fredningsbeskrivelsen (der kun nævner 3 sten). Mellem og omkring stenene lidt marksten, der dog ikke er tilført for nylig. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)