Sæbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-6

Fredningsnr.
332224

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 29/9 1892, godsejer A. Nygaard til Sæbygaard. Afmærkn.: MS 1895, ved løjtnant Lassen. Runddysse 8 x 10 x 1,5 m. Kammer af 5 bæresten og dæksten. En del krat mod S.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer med Gang. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 8 x 10 m., 1 1/2 m. høj; Kammer af 5 Bæresten og Dæksten. En Del Krat mod Syd.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Højen måler ca 1,5x10 x8 m i rundoval form, retning N-S, formen skyldes sikkert erosion/ældre afpløjning, idag god pløjeafstand. Kamret er 5-kantet med 5 bæresten og mod NØ-Ø en indgang med 2 synlige sten mod N og 1 S (ser ud til at mangle 1). Kamret måler ca 1,5x1,5 m. Dæksten hviler kun på 3 sten. Det ser ud til, at et større stykke er flækket af mod SØ. Den rager ca. 2 m op over højen. Der er et kilehul i toppen. Højen er fyldt med sten, fra håndstore til ca 50 cm længde, er antagelig fra højfyld og marksten lagt gennem lang tid. Der vokser hyld (afskårede stammer) samt mindre buskads ellers græs og en del uden vegetation. Ingen sikre randsten, muligvis har de større sten på højen været randsten? Den ligger på skråning ned mod Tissø, med vidt udsyn. Omtrent 75 m fra landevej. der var lavet et lille bålleje i kamret (med stearinblus), fjernede det. Kunne ved pleje ***. Ejer: 3322.14. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse på skråning ned mod Tissø. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Smukt beliggende stendysse tæt på landevej.

Litteraturhenvisninger  (0)