Sæby
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-2

Fredningsnr.
332225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, sammenskredet; 3 spredte bæresten og 1 dæksten. Hyld.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer, bestaaende af 3 Bærestene og en Dæksteen. Kammeret er opfyldt med Jord og mindre Stene, hvorfor dets Størrelse ikke lader sig angive. Dækstenen er 6 1/2' lang, 3 1/2' bred og 4' tyk og hviler kun paa to af Bærestenene. Den omgivende Jordhøi er 16' i Diameter og omtr. 4' høi, og paa den findes indvæltet flere større Stene. Monumentet ligger paa en flad Hævning i Terrainet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, sammenskredet; 3 spredte Bæresten og 1 Dæksten. Hyld.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Højrest måler ca 0,9x6x5 m i Ø-V'lig retning, 4-kantet afpløjet. Der ses 6 spredte, større sten i en uregelmæssig "kreds", muligvis bæresten eller rester deraf i sekundær placering - udvæltede? Dæksten ligger skråt på højen i NØ-SV'lig retning med en kløvet flade? mod NV. Der findes 1 skåltegn i dens overflade (?). Der vokser hyld i kanten af kamret?, der er fyldt med marksten og jord. Dækstenen rager ca 1 m op over højen. Den ligger ret højt i et åbent landskab, vidt udsyn. Omtrent 150 m til grusvej. . ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)