Bavnen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-5

Fredningsnr.
332227

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest. Ca 3 m høj og 10 x 12 m stor. I ager.
Undersøgelsehistorie  (15)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordforhøiningen af en oprindelig Langdysse, der har ligget i Retn. NNØ-SSV. Tilbage staar nu kun 12' høi paa alle Sider afgravet Jordhøi. Dyssens oprindelige Længde maa, efter den overpløiede Deel af Jordhøien at dømme, have været meget stor. Den ligger paa Toppen af en Banke. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Barnet", omtrent Fjerdedelen af en oprindelig stor Høj.

1963 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 695/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal udgravning
Journal nr.: 695/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal udgravning
Journal nr.: 1250/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Planering ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1250/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Barnehøj, højrest. Den måler ca 4,5x12x10 m i Ø-V'lig retning. Der er ret stejle tidligere afgravede sider, ser ud til at være bedst bevaret mod Ø. Der er en trampet sti (delvis uden vegetation) mod V op ad højen til toppen. Der ligger en lille dynge marksten mod NØ og umiddelbart mod V ved højfod er der et granbælte, der omkranser en fodboldbane? Graner ca 10 år gamle? Højen er hist og her uden vegetation. Den ligger ret højt i terræn ca 75 m fra vej. Jeg vil tro, der stadig kan være grave tilbage i højen. (Den er tidl. frigivet). Andet: Fodboldbane. ** Seværdighedsforklaring ** Højrest, højt i terræn, nær Sæby. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1986 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1250/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2968
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Højrest. Ca. 3 m høj og 10 x 12 m stor. I ager.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1250/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1250/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2968
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1997 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 4/66
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt materiale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Barnet; bronzealder; 1250/65; skelet 2; B15918-20.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)