Dejligheden

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-9

Fredningsnr.
332211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,5 x 18 m. Stor bøg på toppen i skoven "Dejligheden".
Undersøgelsehistorie

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 18 m.; stor Bøg paa Toppen, i Skoven "Dejligheden"

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Stor hvælvet gravhøj med vinderd.? tilgroet side, mål ca 3,5x23x23 m. (Større end tidligere beskrevet). . Lidt uregelmæssig form. Der vokser 1 gammelt bøgetræ på toppen, delvis uden vegetation lige under det, ellers græs. Umiddelbart ved højfod mod N findes en aflang sten"række", N-S (fjernede randsten?), se foto:002:7. Højen ligger 2,5 m fra privat vej og 900 m til landevej. Den ligger højt i terræn ved skovbryn, vidt udsyn. Ifølge forvalter/bestyrer skulle der ligge en ridder begravet i højen sammen med sin hest. Natur: Ræv. Ejer: 3322-14. Mål: 3,5x23x23 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.