Klokkehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-6

Fredningsnr.
332223

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 13/6 1907, godsejer etatsråd A.E.V. Nygaard. Klokkehøj 3 x 20 m. Gang med trappe til toppen, der er flad, med bænke og tjørnehæk. Træer på siderne.
Undersøgelsehistorie

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klokkehøj", 3 x 20 m.; Gang med Trappe til Toppen, der er flad, med Bænke og Tjørnehæk. Træer paa Siderne.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Klokkehøj. Aflang højning i N-S'lig retning, mål 3x23x15 m. Topfladen måler ca 19x10 m. En ældre bred stensat sti fører op ad højsiden fra vest og ned ad mod Ø og umiddelbart S om højen slynger sig en ældre hulvej. Højens top er helt flad med anelse af lav vold i kanten, op til 0,2 m over den helt jævne topflade. Ingen bænk/hæk længere, tilgroet med græs, mos og erantis nu. Ældre løvtræer i siderne, visse steder ret stejle sider (afgrænset tidligere?). Højen ligger ca 100 m NØ for Sæby kirke, hvor kirkegårdsmuren mod N kan stamme fra en verdslig bygning? Hører til et kompleks med storgård + kirke + høj?? Der er dog intet synligt tegl/kilde. . Talte med rengøringskone, ejer bortrejst indtil april. Kalkstykker i højoverfladen. Højen ligger på langstrakt højdedrag mellem Bliden og Tissø, indhegnet og kun adgang gennem privat "parklign." område, låge mod S, øst for Sæbygård. Mål: 3,2x23x15 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj "Klokkehøj" ved enkeltliggende kirke + gård? (ses i kirkegårdsmur). Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.