Sæbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-7

Fredningsnr.
332218

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i Marielund skov, 2 x 15 m. Bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Jordhøi, c. 7' høi, c. 35' i Diameter, bevoxet med store Bøgetræer. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Marielund Skov, 2 x 15 m.; Bøge.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Rundet og hvælvet høj, mål ca 2x15x15 m. Måltagning vanskelig, da den er tæt tilvokset med tjørn, ældre- og nyere graner og løvbuske. Tilvoksning + tilplantning på højen ca 10 år gammel og endnu ældre. Enkelte store stubbe fra gamle løvtræer. Der findes enkelte større sten, ca 1-2 m fra højfod, sekundære? eller udvæltede randsten? Højen ser velbevaret ud. Ligger højt på bakke nær skråning ned mod bækleje, dog i tæt skov, svær at se. Kunne ved pleje (også af omgivelser) blive ***. Den ligger ca 50 m fra skovvej og 450 m fra landevej (i indhegnet skov). Ejer: 3322.23. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret mellemstor høj, højt i terræn, men i tæt bevoksning. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)