Sæbygaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-7

Fredningsnr.
332217

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Umiddelbart S for foreg. (sb.7b). Høj, 1 x 8 m. Træer.
Undersøgelsehistorie

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart S. for foregaaende Høj, 1 x 8 m. Træer.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca 1x8x8 m, ser velbevaret ud, jævnt hvælvet og rundet. Der ligger dog en del gamle grene og kvas på højen, hvad der gør beskrivelsen mindre sikker. Samme beliggenhed og bevoksning som 3322.16 (granskoven er dog ikke tyndet så meget ved denne høj som ved den anden). Ejer: 3322.23. ** Seværdighedsforklaring ** som 3322.16. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.