Sæbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-7

Fredningsnr.
332219

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m. Træer.
Undersøgelsehistorie  (4)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m. Træer.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Lille velbevaret høj, mål: 1x10x10 m rundet og hvælvet. Den ligger i kant mellem nåle- og ældre løvskov og der ligger en del gammelt kvas på højen, der også er bevokset med mos. I højfylden anes stentæppe fra både mindre flintesten og granit. Omtrent 8 m mod N findes 1 større sten og ca 10 m mod SV er en foderindhegning til vildt, i tæt granskov, svært at få øje på. Kunne ved pleje blive ***. Den ligger ret højt, er dog svær at se p.g.a. tæt skovbevoksning, højt i terræn, ca 75 m fra skovvej og 375 m fra landevej. (Skoven er helt indhegnet). Ejer: 3322.23. ** Seværdighedsforklaring ** Lille velbevaret høj, i tæt skov. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)