Sæbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-7

Fredningsnr.
332222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. Træer.
Undersøgelsehistorie  (4)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Træer.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca 2x16x16 m og er nogenlunde jævnt rundet og hvælvet. Mod Ø og S ses en del større stentoppe fra ældre stengærde/randsten? Hvis det er randsten måler højen ca 20x20 m. Hulvej mellem denne og højen mod V. I toppen er en vinklet nedgravning (ældre rævegrav lavet om til kunstig foderplads for vildt?), mål ca 5 m i samlet længde, 0,7 m i bredde og 0,5 m dyb, mod S som "hule" dækket af delvis jorddækkede tagplader. På højen langs kanterne ses mange hovedstore sten, fra sløjfet grav? Hullet bør dækkes. Kunne ved pleje blive ***. Beliggenhed som 3322.21. Ejer: 3322.23. Mål: måske 2x20x20 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj (nær mindre) i ældre løvskov. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)