Frihedslund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-11

Fredningsnr.
332213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse 0,75 x 13 m af kamret kun en bæresten og den ned- væltede dæksten tilbage. Tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mark 11.En Runddysse, beliggende paa fladt Terrain.Den omgivende Jordhøi er 2 1/2' høi og 42' i Diameter, og paa den er indvæltet talrige Stene, hvorfor en Sondring mellem disse og mulige Randstene ikke kan foretages. Af Kammeret staar kun en Bæresteen mod Øst. Dækstenen er bortvæltet; den er 9 3/4' lang, 1 1/2' tyk og 5 1/2' bred. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 3/4 x 13 m.; af Kamret kun en Bæresten og den nedvæltede Dæksten tilbage. Tjørnekrat.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse? Højen måler ca 0,5x13x13 m med en ret diffus fod - god pløjeafstand. Kamret er forstyrret. Der ses 3 bæresten og 1 afvæltet dæksten, hvor der findes mange skåltegn. Den rager ca 0,8 m op over højen. Der findes randsten, mindst 7 og mange sprængte stenstykker og marksten. Jeg bad ikke bestyrer om at fjerne sten, da det kræver faglig viden, at fjerne marksten. Højen ligger på et udyrket stykke. Mål ca 20x13 m. i N-S'lig retning. Den ligger ca 50 m fra gruset markvej og 900 m fra landevej. Kunne ved pleje blive **. Meget højt i terræn, vidt udsyn. . Ejer: 3322-14. ** Seværdighedsforklaring ** Forstyrret rund?dysse, meget højt i terræn med vidt udsyn især mod Tissø. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)