Frihedslund

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-11

Fredningsnr.
332214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Hellekiste, udgravet, atter tildækket, under en høj 1 x 12 m.
Undersøgelsehistorie

1893 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste, udgravet, atter tildækket, under en Høj, 1 x 12 m.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål ca 1,2x15x15, lidt uregelmæssig form med flad skrå top. I N-siden er en rektangulær nedgravning, mål ca 2x3 m, ca 0,5 m dyb. Heri ses en flad sten, fra hellekisten. Højfoden er lidt afgravet af gammel skovvej mod SV. Den ligger højt i terræn på bakke, måltagning lidt vanskelig, men ser større ud end tidligere beskrevet. Findes i lund/ældre park? til Frihedslund, nu gamle bøgetræer. Vidt udsyn på denne årstid. Omtrent 250 m til privat vej og 50 m til landevej. . Mål: 1,2x15x15 m. ** Seværdighedsforklaring ** Høj med udgravet (sek.) hellekiste, højt i terræn, vidt udsyn (set om vinteren). Bevoksning: 1984: Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.