Frihedslund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-13

Fredningsnr.
332212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 35 x 7 x 2 m. Kammer af 3 bæresten og afvæltet dæksten. Randsten: SØ 1, SV 18, NV 2, NØ 26. Krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mark 11. En Langdysse 112' lang i Retning NV-SØ, 22' bred; den omgivende Jordhøi er 5-6' høi. Af Randstene findes: for den sø. Ende 1 væltet (Undersøgelsen ufuldstændig paa Grund af stærk Bevoxning.), langs den sv. Side 18 (heraf 9 væltede), for den nv. Ende 2, langs den nø. Side 26 (heraf 2 væltede). Kammeret ligger i c. 46' Afstand fra den nv. Ende. Det bestaar af en rectangulair Kiste, sat af 4 indvendig flade Stene i Retn. N-S, 2 1/2' bred, 3 3/4' lang, 2' dyb. Overliggeren, der synes at være afkløvet, ligger bortvæltet mod SV. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 35 x 7 m.; 2 m. høj. Kammer af 3 Bæresten og afvæltet Dæksten. Randsten: SØ. 1, SV. 18, NV. 2, NØ. 26. Krat.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Dyssen måler ca 2x35x7 m i N-S'lig retning med drejning NV-SØ). Omtrent på midten er et lille kammer i højens retning, med 2 aflange bæresten mod Ø og V og 2 mindre N og S, 1 afvæltet dæksten mod VNV, indre mål ca 1,1x0,7 m, dybde nu 0,4 m, fyldt med blade + muld. Ø for kisten på højen findes en del håndstore sten og flintknolde, fra kistens gulv? Højen er tæt tilvokset med krat og kvas, randsten ser ud til at være tilstede. God pløjeafstand. Mod N står et foderrør til vildt og 1 gammel nedlagt kunstig rævegrav ca 10 m fra dyssen. Flere randsten er væltede. I sydenden 1 tilsvarende aflangt kammer, her ingen bæresten mod S, afvæltet dæksten mod Ø, indre mål ca 1,6x0,5 m, lidt trekantet form. Dækstenen rager ca 0,4 m op. Kunne ved pleje blive virkelig flot! Den ligger ca 50 m fra privat gruset markvej og 900 m til landevej. Den ligger meget højt i terræn med vidt udsyn. I SØ siden er en ældre delvis vandfyldt mergelgrav, den har ikke ødelagt dyssen. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse med 2 kamre, meget højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langdysse med imponerende udsigt.

Litteraturhenvisninger  (0)