Kragevig
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030215-4

Fredningsnr.
342211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, hvoraf 2 sidesten på plads, medens sydl. ende- sten er væltet ind i kamret. Ingen dæksten. Højrest 5 x 4 m. I østenden større sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa forholdsvis lav, flad Mark findes resterne af et firsidet, fritstaaende Gravkammer. Af dette, som ligger i Retn. N-S, staa endnu de to 5 1/2' lange og 3' høie Sidesten paa deres Plads (den vestre noget indadskraanende); den søndre, 2'3" lange Endesten ligger indvæltet, medens den nordre Endesten og Dækstenen mangle.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, hvoraf 2 Sidesten paa Plads, medens sydl. Endesten er væltet ind i Kamret. Ingen Dæksten. Højrest 5 x 4 m.; i Østenden større Sten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysekammer uden høj, 1 x 2 x 2,3 m, orienteret SSV-NNØ. To sidesten; mod SSV en gavlsten, der er væltet ind i kammeret. 2 m NØ for kammeret ligger en stor sten, 1,30 x 0,80 m, antagelig en randsten; en anden ses i jordoverfladen 2 m ØSØ for kammeret, delvis i den dyrkede mark. Der pløjes ind til 20 cm fra kammerets vestside og fra den nordlige randsten. Gammel hyld i kammeret er skåret ned. Der har brændt et bål mellem kammer og randsten; jorden er bar og sortbrændt, og sidestenens overflade afsprængt. Ejeren oplyste, at skaden var sket, fordi han havde skåret hylden ned. Da marken blev brændt af, fængede de tørre grene, der lå på dyssen. Altså et uheld, der delvis skyldes god vilje. I øvrigt pløjer han ikke, men fræser kun ca. 8 cm dybt.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)