Kragevig
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030215-6

Fredningsnr.
342212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer; 4 bæresten; nedvæltet, delvis sprængt dæksten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en lille Banke findes et udgravet, fritstaaende Gravkammer, der dog muligvis har ligget i en nu bortgravet Runddysse, da en ganske svag, lille Jordforhøining endnu angiver Kamret i et Kvarters Høide. Kamret, hvis Længderetning er VNV-ØSØ(med indgang fra ØSØ), har oprindelig bestaaet af 5 lidt indadskraanende Sten, to for hver af de lange Sider og een for den vnv. Ende. Den ene Sidesten mangler dog nu. Længden af Kamret, som er firsidet, er 7 1/2', Bredden ca. 3 1/2' og Høiden 4'. Den 6' lange og 5 1/2' brede Dæksten er væltet ned af Bærestenene og nu stillet paa Kant op mod en af disse. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, 4 Bæresten; med væltet, delvis sprængt Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav højning, 0,3 x 8 m; heri dyssekammer, orienteret NV-SØ. En gavlsten i NV; en sidesten i SV; to sidesten i NØ. Dækstenen er afvæltet og står oprejst ved siden af kammeret. SV for kammeret ligger en kløvet sten; muligvis et stykke af dækstenen, der er delvis sprængt og har en vandret revne. Også den SV-lige sidesten har en vandret revne lige over jorden. Op til kammeret står en løs bænk. Et par hyld ved kammeret. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)