Severinsminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030301-2

Fredningsnr.
31246

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 13 m. Vestsiden stejlt afgravet. Tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 7-8' høj, i N-S 42', i Ø-V 36' bred. Foden afpløjet; desuden er en større Del af Foden mod V og en mindre Del mod N afgravet. Kratbevoxet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 13 m; Vestsiden stejlt afgravet; Tjørnekrat.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål ca. 2,5 x 13 x 10 m i N-S'lig retning. Vest og S side med stejle sider, hvor der er synlige sten, noget uregelmæssig placering, fra ældre "trappe" ?? Noget uden vegetation især under buskads. Jeg fjernede nogle brædder fra højen. Den ligger umiddelbart N for (privat) grusvej 400 m fra landevej, i et ret fjernt landskab. Knapt 300 m mod N er en overpløjet høj (pkt.22 m) mål ca. 1,3 x 20 m. Poul Teissen "Severinsminde" 4420 Regstrup ** Seværdighedsforklaring ** Mellemste høj i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)