Vipperød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030302-1

Fredningsnr.
32251

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, 1,5 x 12 m. Randsten fornylig fjernede. Kammer af 5 bæresten og en noget skredet dæksten. I skel til matr.nr.1a af Ejlstrup, Sdr. Asmindrup sogn. Ejlstrup matr.nr. 1a: Runddysse i skel til Vipperødgårde 2a, Grandløse sogn, se dette.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, c. 14 M bred Jordhøjningen c. 1,40 M høj, med flere ældre, indtil 0,70 M dybe Nedgravninger. 21 Randsten tilbage, alle omfaldne, nogle forslæbte, indtil 1,65 M høje. I Midten en Sexsidet Dysse, dannet af 7 Bæresten, to i den sydøstlige Side, een i hver af de andre, og en Overligger, der endnu hviler paa Bærestenen. Kamrets Længde i SØ-NV 1,40 M, Bredde i SV-NØ 1,25 M. Overliggeren 2,80 M lang, 1,30 M bred, c. 1,00 M tyk; revnet. Fra Fylden i Kamret til Bærestenenes øvre Rand c. 0,60 M. Kamret skønnes at være ialtfald væsentlig tømt. De to Sidestene mod SØ ere faldne indad, hvorved Overliggeren er gleden ud af oprindelige Leje. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1 1/2 x 12 m; Randsten fornylig fjernede; Kammer af 5 Bæresten og en noget skredet Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 2,7 x 18,0 x 18,0 m. Runddysse, højen måler ca. 1,5 x 18 x 18 m. (større end tidligere beskrevet), i en noget kantet form med ældre brink i kanten. Midt på højen er et kammer. Dæksten er skredet ned mod Ø og hindrer iagttagelse; ser ud til at være polygonalt med oprindelig 1 bæresten i V, 2 i N (omtrent ved højfod mod V ligger 1 større sten - skulle da være den ene bæresten mod N, der mangler nu?), 2 i S og 2 gangsten mod Ø. Dækstenen er revnet og flækket, 2 større stykker ligger ved gangen mod NØ. Kammeret måler ca. 1,6 x 1,1 m. Dækstenen rager nu ca. 1,2 m. op over højen og der ses 2 skålgruber mod Ø på den. Flere nedslidte stier op ad højside og på området rundt om kammeret. Den ligger forholdsvis højt i et ret fladt område, nu omgivet af nyere parcelhuskvarter. Mod SØ er der indrettet legeplads, 100 m.-zonen overholdt. Mod Ø ses en del sten, antagelig marksten, og ca. 3 m. Ø for indgangen 1 randsten in situ. Kunne ved pleje blive ***. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse med skåltegn. Ligger nu i parcelhuskvarter. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)