Dragerup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030302-7

Fredningsnr.
312525

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 8 m. Overfladen ujævn. Træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, udjævnet ved Afgravning og Beplantning. Mod Øst ses i Jordskorpen to Stene, tilsyneladende Randstene. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3/4 x 8 m; Overfladen ujævn; træbeplantet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille høj. Den måler ca. 0,8 x 10 m, med en diffus fod. Mod Ø ses 4 stentoppe (lidt større end hovedstore). Højen er bevokset med ældre løvtræer med tæt underskov, der ligger en del nedfaldne grene og der er ældre træstubbe fra store løvtræer. Overfladen er lidt ujævn. Stenene = randsten 1 stk. gravsten ? 1 mod N, 1 NV. Den er i løvskov med tæt underskov, ca. 40 m fra skovbryn og skovvej, ca 800 m til offentlig vej. Ejer : 3125-1 Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)