Dragerup Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030302-9

Fredningsnr.
312524

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 12 m. Noget ujævn. Træbeplantet.
Undersøgelsehistorie

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, træbeplantet, noget udjævnet, c. 1 M høj, c. 12 M bred. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m; noget udjævnet; træbeplantet.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca.1 x 12 m og ligger ca.2 m SV fra 3125-23, se denne for bevoksning og omgivelser. Højen er ret regelmæssigt rundet, dog med svage plantefurer. Mod V ses en flad sten, nedvæltet randsten ? Ejer: 3125-1 ** Seværdighedsforklaring ** Mindre velbevaret høj. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NNØ
oversigt, set fra ØSØ