Dragerup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030302-10

Fredningsnr.
312523

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
FRITEXT FOR FREDNR = 3125-23 ********************************************* Høj, 1,25 x 12 m. Noget ujævn. Træbeplantet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, træbeplantet, noget udjævnet, c.1 1/4 M høj, c. 12 M bred. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 12 m; noget udjævnet; træbeplantet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca. 1,5 x 14 m (lidt større end tidligere beskrevet) med en diffus fod. Den er nogenlunde regelmæssigt rundet og hvælvet. Der er flere ældre træstubbe fra ældre løvtræer på højen, nu er den tilplantet med små graner ca. 20 cm høje (1-2 år gamle ?), desuden vokser der mindre løvtræsbuske og krat på højen, mos og noget uden vegetation. Den ligger i en indhegning med samme vækst, tilsyneladende graner. Omtrent 40 m mod SV er der gravet en drængrøft- skal sikkert dækkes til igen ? Der ses flere stentoppe på højen af hovedstore sten, især mod Ø i lav plantefure. Omtrent 60 m fra skovvej og 750 m til offentlig vej, ligger ved skråning ned mod Inderbredning. Ejer : 3125-1 ** Seværdighedsforklaring ** Mindre velbevaret høj på skråning Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)