Doughøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030302-11

Fredningsnr.
312522

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Doughøj, 2,5 x 22 m. Større udgr. i midten. Træbeplantet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 M høj, 22 M bred. Bevoxet med store Træer. I Østsiden nær Toppen en firsidet Nedgravning, 5 1/2 M lang, 5 M bred, indtil 1 1/2 M dyb. Om Foden 5 Randstene synlige i Jordskorpen. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Doughøj", 2 1/2 x 22 m; større Udgravning i Midten; træbeplantet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Doughøj. Højen er nogenlunde regelmæssigt rundet og hvælvet, mål ca. 2,5 x 22 m. Mod Ø er der i gammel tid gravet en firkantet fordybning (mål ca. 1 x 4 m) hvori der vokser gamle løvtræer. Fordybning fylder ca. 2/3 af toppen. Der er bevoksning med gamle bøgetræer, og gamle stedsegrønne træer (tufaer ?), desuden ligger der enkelte nedfaldne grene. I fordybningen ses stentoppe af hovedstore sten, der gror mos i kanterne, lidt uden vegetation ellers fyldt med blade nu. Omtrent 2 m fra højfod mod SØ ses en flækket, større sten og på højfod mod SØ er en mindre sten, sek. plac. Den ligger ca. 50 m fra skovvej og 1 km. fra offentlig vej, nær 3125-21 I ældre bøgeskov, ret højt i terræn. Ejer : 3125-1 ** Seværdighedsforklaring ** Større høj, ret højt i terræn, nær lille høj. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)