Dragerup Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030302-21

Fredningsnr.
312511

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,75 x 17 m. Stenkerne. Noget affladet. Træbeplantet.
Undersøgelsehistorie

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 2/3 M h., 17 M bred. Noget affladet og udjævnet. Stenkærnen synlig. Bevoxet med store Bøge. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 17 m; Stenkærne; noget affladet; træbeplantet.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca. 2 x 17 m. Den ser nogenlunde regelmæssigt hvælvet ud, men der ligger meget kvas og grene, hvad der gør nærmere beskrivelse umulig. Omtrent i toppen er der gravet et mindre hul, ca.0,60 x 0,60 x 0,2 m dybt, nu næsten dækket af kvas og grene. Der er spor efter ældre arbejdskørsel over højen i NV-SØ'lig retning. På højen ses hist og her hovedstore sten. Den ligger ca.20 m Ø for skovvej, nær brink ud til fjorden og andre høje. Kunne ved pleje blive *** Området nær højen er tæt bevokset med underskov og henlagte grene og kvas, hvad der delvist "skjuler" højen. Omtrent 1 km til landevej. Ejer m.m. 3125-1 ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor høj, nær brink verd fjord. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NNV
oversigt, set fra øst