Skomagerbanke
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030302-25

Fredningsnr.
31258

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. Træbevokset. "Skomagerbanken".
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 M høj, 16 M bred. Ubetydelig affladet i Toppen. Paa den sydvestlige Side en overfladisk Afgravning (Ganganlæg). Bevoxet med høje Bøge. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m; træbevokset. "Skomagerbanke"

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skomagerbanken", gravhøj. Højen måler ca.2 x 16 m og er jævnt rundet og hvælvet. Den er bevokset med ældre egetræer og små bøgetræer, som underskov. Der fører en nedlagt ? sti tæt forbi højen mod Ø, og området er ved at blive udtyndet, der ligger kvas og mindre træstammer på højen (ser ud til at skulle sælges) og i skovområdet. Umiddelbart SØ for højfod er der gravet en hulning (ca.1,5 x 1,5 x 0,3 m dyb) ind i den naturlige brinke, og der ligger en jordvold mod S, V og N- en militærskyde stilling?- burde jævnes. Jordvolden ligger delvist over højfod. Højen ligger på brinke ud til fjorden og der springer en kilde ud af brinken nedenfor, ca.1 m over strandlinjen. Kunne ved pleje og oldtids?, omgivelser og adgangssti blive endnu pænere. Adgang vanskelig nu. Omtrent 130 m til skovvej og 1 km til landevej. Ejer m.m. 3125-1 ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj ved kant af brink med kilde ved fjorden. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)