Bæhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030302-28

Fredningsnr.
31251

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Bæhøj, 1 x 13 m. Træbeplantet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 M høj, 13 M bred. Overfladiske Forstyrrelser. Bevoxet med høje Bøge. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bæhøj", 1 x 13 m; træbevokset.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bæhøj. (større end tidligere beskrevet) Høj, mål ca.1,5 x 15 m med diffus fod, lidt ujævn overflade med tilgroede ældre lavninger, mod NØ ligger et hus, randsten ? og enkelte ca.2 m herfor. Ca. 5-10 m fra højen ses flere stentoppe mod Ø. Højen er nogenlunde hvælvet. Der er for nylig fældet større grantræer på højfod, bliver antagelig fjernet. Højen ligger nær skovbryn i ældre løvskov, hvor der også er graner. Omtrent 50 m mod S er der gravet en drængrøft fra lavning mod Ø. Den ligger ca.100 m fra skovvej og 500 m fra offentlig vej. Ejer: K.Ahlefeldt-Laurvig Eriksholm, pr.Vipperød. Bor på Eriksholm, traf ingen hjemme. Snakkede med forvalter Petersen, Eriksholms avlsgård og han ringede til Skovfogded Møller, Ryegård. (jeg glemte st få tlf.nr.) Skovene Dragerup og Eriksholm hører under hans distrikt og han gav efter en del "hjertesuk" lov til, at jeg kunne køre rundt i skovene. Han var ked af de pålæg, loven pålagde ejeren, da skoven var en forretning, der skulle kunne betale sig. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre, ret velbevaret høj. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)