Dragerup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030302-30

Fredningsnr.
31253

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 12 m. Træbeplantet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/3 M høj, 12 M bred. Foden noget udjævnet. Bevoxet med store Bøge. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 12 m; træbeplantet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca 1,3 x 12 m med en nogenlunde form og hvælvet overflade. Mod Ø og SØ er der mindre hvælvinger fra rævegrave. Den er bevokset med ældre løvtræer, hvor der er enkelte små ahorn og stedsegrønt under. Mod S ses en større randsten ? Højen ligger ca.40 . fra skovvej på et lidt højre fladt område, især mindre skråning ned mod lavning mod N og V. Omtrent 5oo m til landevej. Ejer m.m. 3125-1 ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret høj, nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)