Dragerup Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030302-30

Fredningsnr.
31253

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,25 x 12 m. Træbeplantet.
Undersøgelsehistorie

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/3 M høj, 12 M bred. Foden noget udjævnet. Bevoxet med store Bøge. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 12 m; træbeplantet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca 1,3 x 12 m med en nogenlunde form og hvælvet overflade. Mod Ø og SØ er der mindre hvælvinger fra rævegrave. Den er bevokset med ældre løvtræer, hvor der er enkelte små ahorn og stedsegrønt under. Mod S ses en større randsten ? Højen ligger ca.40 . fra skovvej på et lidt højre fladt område, især mindre skråning ned mod lavning mod N og V. Omtrent 5oo m til landevej. Ejer m.m. 3125-1 ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret høj, nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NV
oversigt, set fra SØ