Dragerup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030302-31

Fredningsnr.
31254

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 16 m. Træbeplantet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 M høj, 16 M bred. Affladet i Toppen. Bevoxet med store Bøge. Ved dens Fod mod NØ en lav rund Højning, mulig en Gravhøj [sb.37]. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 16 m; træbeplantet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca.1,5 x 16 m, med en nogenlunde pænt rundet side og mod V ses 1 randsten. I toppen er en større ældre uregelmæssig lav fordybning. Højen er tilvokset med ældre løvtræer og ligger ca.10 m fra skovvej, nær en større lysning i skoven, i et ret fladt terræn. Umiddelbart N-NØ for denne høj er 3125-5 Omtrent 100 m mod S findes en aflang højning, mål ca.1 x 16 x 9 m i NNV-SSØ'lig retning, en højrest eller en banke? ikke fredet. (film 12.09) Den ligger ca.600 fra landevej. Ejer m.m.3125-1 ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj i et åbent terræn i skov ved lysning (hvor der er gamle store træstubbe.) Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)