Dragerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030302-72

Fredningsnr.
312580

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rund høj, 1,5 x 16 x 16 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, i skov. Den er regelmæssig rundet, mål ca. 1,5 x 16 m. I midten er en svag fordybning, mål ca. 0,1 x 2 m i en diffus nedsænkning. Den er bevokset med ældre løvtræer, i løvskov. Ligger ca. 100 m NV for 3125-20, ca. 30 m Ø for lille skovsø. Jeg vil tro, der er gode muligheder for at finde flere gravhøje ved en nøjere rekognosering i skoven. ** Seværdighedsforklaring ** Høje i skov med mindre vådområder. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2719
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2719
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Rund høj, 1,5 x 16 x 16 m. I skov.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)