Langerød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030303-2

Fredningsnr.
31248

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse. Høj, 1,6 x 10 m. 2 m høj. I toppen 4 bæresten af kammer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den vestlige Del af en ødelagt Langdysse, Retning V-Ø. Det bevarede Stykkes Længde 70', Bredde 25'-30'. Jordhøjningen ikke betydelig (2'-3'). De fleste af Randstenen bortførte, de tilbageblevne væltede og forslæbte: mod N 3, mod V 4,mod S 5.Over den østlige Del af Langdyssens Rester en lille rund Høj, beskadiget ved Gravning, 5' høj (over Langdyssens Jordhøjning), 40' bred. I dens Top Rester af et tømt Gravkammer med Retning N-S, nemlig den østlige Væg, dannet af en bredere og en smallere Sten; mellem de større Sten ere mindre, til Dels flakte indføjede. Kamret er 4 1/2' langt, 3' bredt, 3'9" dybt. Den sydlige Endesten c. 1' lavere end de andre. Om fund vidstes intet. Paa Mindesmærket henligge en Del større Stene i Uorden. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse: Høj, 16 x 10 m, 2 m høj. I Toppen 4 Bæresten af Kammer.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse (beskrevet på afstand). Dyssen ligger i dyreindhegning, beskrevet fra markvej mod Ø- afstand ca.125 m, med kikkert. Den så ud som beskrevet på kartotekskort 1,6 x 10 m x (bredde uvist) 10 m ? I toppen var der løvkrat og græs ved fod. Den på en større, let bølget skråning ned mod Kalveå S og bæk mod V.- omtrent 300 m fra mindre vej. Markvejen mod Ø er helt optrampet af kreaturer. Ejer: Carl Kaspersen Langerødgård 4300 Holbæk ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse på større skråning ned mod Kalveå.. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)