Merløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030303-3

Fredningsnr.
312410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 x 20 m med ældre forstyrrelser. I have.
Undersøgelsehistorie  (11)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Gaardens Have en ved betydelig Afgravning i Toppen og paa Siderne og ved Anlæg af Kælder aldeles forstyrret Høj, i sin nuværende Skikkelse c. 10' høj og mindst 60' bred. Den har efter Meddelelse været betydelig højere og bredere. Afgravningen har begyndt for lang Tid siden; inden da have Højen regelmæssig toppet Form. Den bestaar efter Meddelelse væsentlig af sort Jord uden mange Stene. Intet vides at være fundet deri. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1896 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m; i Østsiden Indgravning med Stensætning; Sneglegang til Top. I hele Højens Indre er indrettet Kælder, hvortil en cementstøbt indgang.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. C-fredning. Højen er tilsyneladende som beskrevet, ret tæt bevoksetmed dels gamle løvtræer, krat og kulturplanter. Da ejer ikke var hjemme og regnen silede ned, var jeg ikke oppe på højen, men kikkede på den fra vejen udenfor haven. Mål ca. 3 x 20 m. Markvej fører umiddelbart N om højen, der ligger i havens N hjørne, ca.50 m til offentlig vej. Den ligger på kanten af mindre bakke, ret højt i terræn og tager sig i grunden smukt ud i landskabet, set på afstand fra SV-V-N-NØ, hvor de gamle løvtræer markerer højrundingen. ** Seværdighedsforklaring ** Højrest i have, bl.a. med gamle løvtræer, ret højt i terræn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2658
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 3 x 20 x 20 m med ældre forstyrrelser. I have.

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2658
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Torben Dehn: Det vurderes, at der trods kartoffelkælderen stadig findes bevaringsværdige dele af højen.

Litteraturhenvisninger  (0)