Holbæk Ladegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030303-14

Fredningsnr.
31249

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 7 x 5 m, 1,75 m høj.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, hvis Omkreds er circa 300' og Høide 13'. Jordsmonnets naturlige Høide formenes dog at være 3' saaledes at selve den Kunstige Høi kun bliver 10'. Intet fundet i den skjøndt den for en Del er afgravet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1896 Sløjfet ved land- og skovbrug
Journal nr.: 433/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal udgravning
Journal nr.: 433/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Heri Hellekiste.

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Midterste Del af en paa alle Sider afgravet Høj (Generalstabspæl). 6' høj, i NØ-SV 42' bred, i NV-SØ 26' bred (Udgravet 1896). Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 7 x 5 m, 1 3/4 m høj.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest. Mål ca.1,8 x 10 x 8 m i SV-NØ'lig retning (diffus fod). Øverst i højside mod ØNØ er en større stentop fra grav antagelig? Under buskads er højen kun tilgroet med mos, og der er sået græs lidt op ad højside, ligger i grønt område, ved vagttårnets bygninger afstand ca.50 m (givet disp.) mod Ø + N (vinkelbygget mod V i ca.15 m's afstand er en del byggematerialer, talte med håndværker, der fortalte, det blev fjernet og udlagt til grønt område, når byggeriet var færdigt. Anlægsgartner interesseret i pleje af højen, gav ham kopi af fredningsloven. Ligger på mindre bakke, højt, vidt udsyn, i privat område, nu ret indeklemt af bebyggelse. Ejer: Vagttårnet Stenhusvej 28 4300 Holbæk Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Holbæk Ladegård; stenalder; A15372-7; PMD 75-77.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)