Kikhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030303-17

Fredningsnr.
31247

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Kikhøj, 4 x 20 m. I NV-siden stor indgravning. Krat.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Holbæk Slots Ladegaardsmarker findes nu kun een Høi nemlig den, der er markeret paa Mark No. 9. Den ligger meget høit med vid Udsigt. Ingen Stensætning uden om den, vist nok ikke undersøgt, mulig ogsaa en naturlig Høi. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kikhøj", paa høj Bakkeflade. Rundt om afpløjet og afgravet. C. 12' høj, c. 60' bred. Fra NV er, antagelig for at udgrave Højen, en større (c. 8' bred) Indgravning ført ind mod dens Midte, som dog næppe er naaet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kikhøj", 4 x 20 m; i NV-Siden stor Indgravning. Krat.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kikhøj. Højen måler ca. 4 x 20 m og har i NV siden en større indgravning, i lavning i toppen og i mod S ved top/højside. Der ligger nogle sten og kvas på højen, ikke påtalt, af mindre omfang, især mod V. Højen er ret tæt tilvokset, der er dog "stier" gennem vegetationen. Området og ? for skeldiget er ved at blive bebygget, ser ud til at 100 m zonen er overholdt. Den ligger højt i terræn, vidt udsyn også til Holbæk fjord, omtrent 250 m til skovvej og 300 m til offentlig vej (inden længe vil der antagelig komme offentlig vej tættere på, mod SØ-Ø) ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)