Stamhuset Birkelse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-8

Fredningsnr.
081454

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 15 m. I toppen en sænkning. Ca. 1/3 afgravet i S-siden. Tæt bevokset med gyvelris i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, halvt bortgravet.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 M. h., i Ø-V. 17, i N.-S. 14 M. br. I Toppen en Sænkning, 2/3 M. d., 2 M. br. I søndre Side er afgravet ca. 1/3 og her har været Kartoffelkælder. Centret antagelig uberørt. Nr. 8-11 tilhører Stamhuset Birkelse.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,6 x 15 m. I Toppen en Sænkning. Ca. 1/3 afgravet i søndre Side. Tæt bevoxet med Gyvelris i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Beliggende i græsklædt lysning i plantage. Græsklædt med megen udgået gyvel mod Ø. Ellers som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt, ttemmeligt forgravet høj i lysning i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)