Stamhuset Birkelse

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-8

Fredningsnr.
081454

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,6 x 15 m. I toppen en sænkning. Ca. 1/3 afgravet i S-siden. Tæt bevokset med gyvelris i ager.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, halvt bortgravet.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 M. h., i Ø-V. 17, i N.-S. 14 M. br. I Toppen en Sænkning, 2/3 M. d., 2 M. br. I søndre Side er afgravet ca. 1/3 og her har været Kartoffelkælder. Centret antagelig uberørt. Nr. 8-11 tilhører Stamhuset Birkelse.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,6 x 15 m. I Toppen en Sænkning. Ca. 1/3 afgravet i søndre Side. Tæt bevoxet med Gyvelris i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Beliggende i græsklædt lysning i plantage. Græsklædt med megen udgået gyvel mod Ø. Ellers som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt, ttemmeligt forgravet høj i lysning i plantage.