Stedstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030304-9

Fredningsnr.
33259

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/8 1896, husmand Niels Andersen i henhold til re- servation i skøde fra baroniet Zeuthen. Afmærkn.: MS 1897, gdr. Petersen, Nysonnerup. Dyssekammer NØ-SV dannet af 3 bæresten og 1 endesten mod SV samt lille dæksten. Mod SV 2 store randsten. Af højen omkring kamret er bevaret 0,5 x 6 x 10 m. Restaureret 1929.
Undersøgelsehistorie  (8)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, hvis Jordhøjning paa de 3 Sider er afpløjet tæt ind til Bærestenene, medens den mod SV er bevaret indtil 2,80 derfra; paa denne Side findes af Randstenene een skreden og een staaende, der rager 2 M op over Jorden. Dyssens Retning NØ til N - SV til S; den er dannet af 3 Bæresten; Tærskelstenen mulig skjult under Fylden; indvendig Længde 1,80, Bredde 0,55, Dybde indtil Fylden 0,55; Bærestenenes Højde over Jordhøjningen 1,05. Overliggeren ligger tæt vest for Kamret, den er 1,60 lang, 0,85 bred, 0,70 tyk. Bevoksning: 1983: Græs

1896 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer NØ.-SV. dannet af 3 Bæresten og 1 Endesten mod SV samt lille Dæksten. Mod SV 2 store Randsten. Af Højen omkring Kamret er bevaret 0,5 x 6 x 10 m. Restaureret 1929.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer med højrest, NØ-SV. Dyssens høj måler ca 0,5x10x6 m og er lidt kantet afpløjet (ældre dato). Mod S 2 store randsten. Ca 2,5 m fra disse er kamret, aflangt i NØ-SV'lig retning med 1 lang bæresten mod SØ, 1 mod NV (flækket), 1 kort NØ og 1 kort SV (ligeså stor som NØ stenen men bærer ikke dæksten) - 1 dæksten der er høj og smal, skyldes måske at der er revnet et stykke af mod NV (nu fjernet). Det ser ud til at de 2 lange bæresten og dækstenen er af samme sten oprindelig. Kammermål ca 1,6x0,8 m (bæresten skråner noget ind ad foroven). Den ligger i et småbakket landskab, nær moselavninger mod NV og NØ med ret vidt udsyn. Sten rager ca 1,7 m op. Ca 250 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Dysserest i åbent,småbakket landskab. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)