Stedstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030304-3

Fredningsnr.
33253

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MS 1936, Raklev. Jættestue N-S, omgivet af høj, 1,5 x 8 m. Kammer 2,2 x 4 m dannet af 9 bæresten og 2 dæksten. Kamret udækket ud for gangen og mod nord. Fra kamrets østre langside fører en 5 m lang gang mod øst, dannet af 5 sten i hver side. Ingen overligger over gangen. Restaureret af Raklev. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, omgiven af en 7,00 bred, c. 0,66 høj, paa alle Sider afpløjet Højning. Kamret er delvis skjult af ophobede Sankesten. Dets Retning er N-S, Længde 4 M, Bredde 2,20. Der ses 6 Bærestene, andre ere mulig skjulte under Sankestenene. Der har oprindelig været 3 Overliggere, af hvilke den nordligste mangler; de to andre ere nedgledne i Kamret; den, som oprindelig laa i Midten, er den største, 2,60 M lang, 1,30 bred, 1,25 tyk. Paa den sydlige Overligger findes 2 skaalformede Fordybninger. Af Gangen ses kun en Dæksten, som viser, at Gangen udgaar mod Øst omtrent 2 1/2 M fra Kamrets sydlige Ende. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, N-S, omgivet af Høj, 1,5 x 8 m. Kammer, 2,2 x 4 m, dannet af 9 Bæresten og 2 Dæksten. Kammeret udækket ud for Gangen og mod Nord. Fra Kammerets østre Langside førte en 5 m lang Gang mod Øst, dannet af 5 Sten i hver Side. Ingen Overligger over Gangen. (Restaureret af Raklev). Græsklædt i Ager.[Jvf.j.nr. 680/35].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue. Højen måler ca 1,5x10x10 m med et kammer i N-S'lig retning med 9 bæresten, 2 dæksten, der bliver støttet af jerndragere. Gang ca 5 m mod Ø med 5 par sten. Rester af tørmur i kammer og ved indgangssten. Ingen dæksten over gangen. Sten rager ca 1 m op. Der vokser hyld og moreltræ på højen og i kamret, mod S og SV græs og vilde blomster bl.a. pericum. Ingen synlig fredningssten. Der er faldet 1 større sten ned i kamrets hjørne op ad højside, ikke påtalt. Ligger i et ret jævnt åbent landskab med vidt udsyn, ca 0,5 km til landevej. Kunne ved pleje blive mere overskuelig. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue med synligt kammer og gang i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1997 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En af jættestuens dæksten blev flyttet til et mere stabilt leje. En anden dæksten havde en ældre jernafstivning, der blev udskiftet med montering af to stålbøjler. En større sten blev placeret under en hældende karmsten for at sikre denne. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Gulvet i gangen blev dækket af et lag sten. Gulvet i kammeret blev dækket af et lag flintholdig jord fra den tidligere oprensning. Gangens udmunding blev markeret med to cementpæle. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

8326 oversigt