Stedstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030304-4

Fredningsnr.
33254

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 24 m. Heri kammer uden dæksten, dannet af 3 bæresten. 1 gangsten ses syd for vestlige langside. Skeldige over højens vestlige del, hvilken forøvrig er stærkt afgra- vet. En halv snes større sten ved højens fod og på overfla- den er antagelig alle forstyrrede randsten. Græsgroet med lidt buske.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Stenaldermindesmærke, en nu rundagtig, paa alle Sider langs Foden overpløjet Højning, 15 M bred, 2 M høj, hvorpaa henligge 8 større Stene i Uorden, mulig Randstene, medens 2 i den nordlige Side synes at staa paa Plads. Over Højningens Vestside løber et Skeldige. Omtrent i Højningens Midte et Kammer uden Dæksten, Retning N-S, Indgang i S, dannet af 3 Bæresten, indvendig 1.40 langt, 0.55 bredt; Højden fra Fylden til Bærestenenes Overside er 0.25; ud for den sydl. Ende to Gangstene paa oprindelig Plads; Gangens Bredde 0.50. V. for Kamret henligger en sprængt, halvt jorddækt Sten, 2.80 lang, mulig Overliggeren.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 24 m. Heri Kammer uden Dæksten, dannet af 3 Bæresten. 1 Gangsten ses syd for vestlige Langside. Skeldige over Højens vestlige del, hvilken forøvrigt er stærkt afgravet. En halv Snes større Sten ved Højens Fod og paa Overfladen er antagelig alle forstyrrede Randsten. Græsgroet med lidt Buske.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)