Stedstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030304-5

Fredningsnr.
33255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Forstyrret langdysse N-S 1 x 14 x 23 m. 20 randsten hvoraf vel de færreste på plads. Midt på højen ligger en stor sten antagelig dæksten, muligvis over uåbnet kammer. Et par meter syd herfor ligger på højens overside 2 store sten, hvoraf den østligste muligvis dæksten til kammer. Græsgroet med lidt buske.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Langdysse. Paa Højningen, der er afgravet og afpløjet paa alle Sider, og er 21 M lang i NNV-SSØ, 13 M bred, 1 3/4 M høj, henligger i Uorden 23 større Stene, som skønnes at være forslæbte Randstene. 7 1/2 M fra den nordvestlige Ende en 2 M lang og bred affladet Sten, mulig Overligger fra et Kammer. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Langdysse, N.-S., 1 x 14 x 23 m. 20 Randsten hvoraf vel de færreste er paa Plads. Midt paa Højen ligger en stor Sten antagelig Dæksten, muligvis vel over uaabnet Kammer. Et Par meter syd herfor ligger paa Højens Overside 2 store Sten, hvoraf den østligste muligvis dæksten til Kammer. Græsgroet med lidt buske.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Dyssen ligger i N-S'lig retning og måler ca 2 m (ikke 1)x23x14 m. Tæt bevoksning gør dog måltagning vanskelig. Omtrent midt på højen ligger en stor, ret flad sten, sikkert 1 dæksten til bevaret kammer. Omtrent 2 m S herfor er 2 andre store sten, også til et kammer? Rager ca 0,4 m op. Der er store randsten, ses bedst på V-siden, tæt krat hindrer nærmere optælling. Der lå enkelte smådynger af marksten op ad højside særligt mod Ø, bad beboer give ejer besked om det ulovlige (var gode bekendte) i at sten lå på højen. Kunne ved pleje blive ***. Beboer fortalte, at de havde fundet 1 stor sten ved udgravning af gulv i lade nær højen - var 1 undergrundssten. Mål: 2x23x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dysse, nær andre fortidsminder i et ret åbent landskab især mod N og Ø. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)