Havrevænge Dysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030304-10

Fredningsnr.
33257

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Havrevænge Dysse. Dyssekammer omgivet af stærkt forgravet høj, 0,6 x 8 m i diam. Kammer femsidet og forsynet med gang. Kammer dannet af 4 sidesten, 1 tærskelsten og 1 dæksten. Gang mod syd af 2 hinanden modstående sten. Kammer smukt og velbevaret. Ejerens søn, der bestyrer gården, er gjort opmærksom på fredningsbestemmelserne.
Undersøgelsehistorie  (14)
1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 600/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, omgiven af en stærkt afgravet Jordhøjning, der er c. 2/3 M høj, og hvoraf Bærestenene rage indtil 0,85 op. 3 tildels sprængte Randstene henligge i Uorden paa Stedet. Dyssen bestaar af et femsidet Kammer og en Gang; Retning N-S; Gangen udgaar mod S; Længden fra Gangens sydlige Ende til Kamrets nordlige Endevæg 3,40. Kamret er dannet af 4 Bæresten (een mod N, Ø og V, een mod SV ved siden af Gangen), en Tærskelsten og en O- verligger. Dets største indvendige Længde er 1,80, Bredde mod N 1,40, mod S 1,25, Højde fra Fylden til Overliggerens Underside 1,50. Tærskelstenens Højde over Fylden 0,55. Overliggeren er 2,15 lang, 2,30 bred, 0,90 tyk; to større Stykker ere afflækkede; paa Oversiden findes en i ny Tid indhugget Fure. Den hviler omtrent i oprindeligt Leje; dog er der mellem den og den sydvestlige Bæresten i ny Tid indskudt en lille Sten. Gangen, der er 1,35 lang, 0,65 bred, dannes af to Stene, een i den østlige, een i den vestlige Side, begge i oprindelig Stilling. (Se Planche 5). Bevoksning: 1983: Græs

1896 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 491/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Journal nr.: 491/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal besigtigelse
Journal nr.: 491/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 600/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, "Havrevænge Dysse", omgivet af stærkt afgravet Høj, 0,6 x 8 m i Diam. Kamret femsidet og forsynet med Gang. Kamret dannet af 4 Sidesten, 1 Tærskelsten og 1 Dæksten. Gang mod Syd af 2 hinanden modstaaende Sten. Kamret smukt og velbevaret. (Ejerens Søn, der bestyrer Gaarden, er gjort opmærksom paa Fredningsbestemmelserne).

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 147/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 147/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Havrevænge dysse. Dysse på høj, mål ca 0,8x8x8 m. Kamret er 5-sidet, dannet af 4 store sten med åbning mod S, hvor der er 1 tærskelsten og 2 store og små (sekundære?) gangsten, indre mål ca 1,6x1,2 m. Stor dæksten ca 1,6 m op over højen. . Omtrent 4 m mod SØ ved gamle løvtræer er en større sten, randsten? Ca 1-2 m fra kamret er der mod N og NV anlagt et stengærde med større sten forneden, måske randsten sekundært anbragt? Græstørv på dæksten. Den ligger ca 5 m fra landevej, der er skåret ned i bakke, mulighed for parkering af mindre bus. Ligger nær have, men fra N ses den på afstand, i et ret åbent småbakket landskab. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dysse, i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)