Torstendal
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-5

Fredningsnr.
081457

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/9 1921, gdr. Søren Petersen. Diplom Afmærkn.: MS 1922, Hans Kjær. Langdysse, NØ-SV, 44 x 10-15 x 3 m. 6 randstene mod Ø, 2 mod N og 11 mod V. Kammeret åbent mod Ø, her ses et par sten, som det synes ikke i primært leje. Langhøjen når mod S helt ud til vejen og er her støttet af en kampestensmur med kam- pestenene fastholdt af cement.
Undersøgelsehistorie  (13)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Retn. Nnø-Ssv., 44 M. l., 10(15) M. br. Højden naar paa Midten op til 3 M., med en Bredde af 15 M., men Randstenene ses nu et Stykke oppe paa Siden, saaledes at opr. Br. kan sættes til ca. 10 M., H. 1,7 M. Ca. 16 M. fra søndre Ende ses Dele af Dækket, 1 á 2 Sten, ca. 2/3 M. stykke, flade, af et rimeligvis uudgravet Kammer med Længderetning paa tværs af Højen. En Ræv har vistnok lavet sig Bolig i Kamret. Det hedder sig, at der tidligere har været Dæksten synlige af flere Kamre. Af Randsten ses mod Ø. 6; N. 2; V. 11. Rygningen har Smaahuller. Fredning forgæves forsøgt af Skjoldborg og i 1907.

1921 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, NØ - SV, 44 x 10-15 x 3 m. 6 Randstene mod Ø, 2 mod N og 11 mod Vest. Kammeret aabent mod Øst, her ses et Par Sten, som det synes ikke i primært Leje. Adskilligt Madpapir er kastet ind i Kammeret. Langhøjen naar mod Syd helt ud til Vejen og er her støttet af en Kampestensmur med Kampestenene fastholdt af Cement.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 330/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Moderne stensætning ved foden.

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 552/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Støttemur.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1971 Museal udgravning
Journal nr.: 170/1971
Vendsyssel Historiske Museum
Undersøgelse af brandplet fremkommet ved nedslidning på langdyssens søndre del. Brandpletten havde i plan en afrundet form, 60-65 cm i diam., og et 20 cm dybt skålformet tværsnit. Fyld af trækulsholdig, sort jord. Langs bunden et tyndt lag af sekundært brændte lerkarskår og enkelte brændte knogler. Under brandpletten fremkom en tæt stenpakning.

1972 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1028/72
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brandplet, ældre jernalder.

1979 Museal restaurering
Journal nr.: 170/1971
Vendsyssel Historiske Museum
Restaurering af højens stærkt nedslidte syddel ved opfyldning af nedslidte partier, primært omkring dyssekammeret og en nedtrampet sti mod syd, udbedring af trappen, som fra landevejen fører op til højen, fældning af bevoksning omkring højen. I forbindelse med restaureringen afrensedes tre profiler langs nedslidningens kanter for at få påvist, hvilke materialer højen bestod af. Langdyssens høj ser ud til fortrinsvis at bestå af undergrundsmateriale, almindeligt bakkesand. Der konstateredes ingen "gammel" overflade i profilerne.

1997 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ant. herfra A 1868-69? [Se sb. 9].

1997 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet 1922. A 32242.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Langdysse på Fejborg Bakke. Offentlig adgang.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende langdysse på ejborg Bakke. Åbentstående dyssekammer. Bevokset af gamle bøge i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)