Paihede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-9

Fredningsnr.
081453

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,3 x 20 m. Midt i højen et stort tilgroet hul, i bun- den af hvilket ses den nordre, den vestre og den østre side- sten af et dyssekammer, orienteret Ø-V. Tæt bevokset med gyvelris i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, hvori et Gravkammer, dannet af 2 Sidestene i hver Længdeside og en for hver Ende; Bredden 4', Længden 8', Höiden 5½'. Til Kammeret förte en Indgang, dannet af 3 Sten i den östlige, 2 i den vestlige Side; Dækstenen var borttaget. - (deri Fund A. 1868-69)

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
A 1868-69 er også henført til sb. 5.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,3 M. h., 20 M., br. I Centret paa Højens Bund et delvis sammenskredet Kammer, 3 svære, ens Sten, satte i rette Vinkler mod hinanden, aabent mod S.; de hælder indefter. Kamrets Bundbredde 1,45 M., foroven 1,35 M. H. nu 1,25. Stenenes Tykkelse ca. 1/3-1/2 M. En fjerde, lignende Sten henligger kløvet i Kamret. Iflg. Medd. udgravet ca. 1875. Der var en mægtig Dæksten og Brolægning paa Bunden (Smaasten). Der fandtes 2 Skeletter, ca. 6 Spydspidser af Flint og en Del Rav. Nr. 8-11 tilhører Stamhuset Birkelse.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,3 x 20 m. Midt i Højen et stort tilgroet Hul i Bunden af hvilken ses, den nordre, den vestre og den østre Sidesten af et Dyssekammer orienteret Ø - V. Tæt bevoxet med Gyvelris i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Højen er beliggende i græsklædt lysning i plantage. Græsklædt med uklædelige udgåede gyvelplanter. Erosionsskader efter råvildt, særligt mod S.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Dysse med høj. Græsklædt i lysning i nåletræsplantage.

Litteraturhenvisninger  (0)