Stamhuset Birkelse
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-10

Fredningsnr.
081452

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 22 m. I toppen et tilgroet hul 4 x 1 m stort og 1 m dybt. Tilgroede afgravninger flere steder på højsiden. Randsten ses mod syd og øst. Græsgroet med spredte fyr og små, helt nyplantede graner, i ung fyrreskov hvori nyplan- tede graner.
Undersøgelsehistorie  (5)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 M. h., 20 M. br. Gravning i Toppen, 1,5 x 3 M. br., 1,5 M. d. (Beplantet). Mindre Afgravning i østre Fod; Foden afgravet mod Sv. Der ses 11 Randsten, ca. 1/3 M. br., delvis fremgravne og udvæltede. Nr. 8-11 tilhører Stamhuset Birkelse.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 22 m. I Toppen et tilgroet Hul 4 x 1 m stort og 1 m dybt. Tilgroede Afgravninger flere Steder paa Højsiden. Randsten ses mod Syd og Øst. Græsgroet med spredte Fyr og smaa helt nyplantede Graner, i ung Fyrreskov hvori nyplantede Graner.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Beliggende i lysning i plantage. Græsklædt med enkelte småtræer. Fin indsigt fra skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)