Brofelde Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030305-10

Fredningsnr.
322412

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

2 dyssekamre med 4 m afstand, det vestlige har 3 bæresten og en nedskreden dæksten, den østlige 2 bæresten og nedskre- den dæksten. Højen omkring kamrene næsten bortgravet.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af et ødelagt Stenaldersmindesmærke, nemlig to tømte og ødelagte Dysser, liggende i Øst og Vest for hinanden i en indbyrdes Afstand af 13', og mellem dem en uregelmæssig, forstyrret Højning, der væsentlig bestaar af Stene saa store som et Hoved.- Den vestlige Dysse. Retning N til Ø - S til V. Siderne have oprindelig været dannede hver af to Stene. Nu staar kun 1 Sten i den vestlige og en i den østlige Side, samt en for den nordlige Ende. Kamret er 5' langt, 2'3" bredt. Overliggeren er gleden af mod Syd, saa at den kun hviler paa de to Sidestene; den er 4'9" lang og bred, c. 2' tyk.- Den østlige Dysse. Retning N-S. To Stene i hver Langside, en for den nordlige Ende, alle sunkne sammen, saa at Dimensionerne ikke kunne maales sikkert. Længden skønnes at have været c. 4 1/2', Bredden c.2'. Overliggeren er gleden af mod S. Den er 5 1/2' lang, 4' bred, 2' tyk. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Dyssekamre med 4 m.s Afstand; det vestlige har 3 Bæresten og en nedskreden Dæksten; det østlige 2 Bæresten og nedskreden Dæksten. Højen omkring Kamrene næsten bortgravet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 dyssekamre, 1,3 x 20,0 x 10,0 m. Muligvis langhøj (nu kun bevaret i en mindre højning fra Ø-lige kammer omtrent til skovvej? - 0,5 x 20 x 10 m.?? - kan godt have været længere/kortere). Mod V et kammer med 1 bæresten i N, 1 i V (+ 1 nedvæltet i 2 dele), mod Ø 2 og 1 tærskelsten i S. Mindre, ret flade sten, indre mål ca. 1 x 0,7 m. Dæksten hviler på S-enden, rager ca. 0,6 m. op (ingen højrest ved dette kammer). Omtrent 4 m. mod Ø er et andet, lidt højereliggende kammer med indvæltede bæresten og 1 afvæltet dæksten mod S. Aflangt kammer med 1 sten i N, 2 i V, 2 i Ø og 1 mindre tærskel(?)sten mod S, indre mål ca. 1,1 x 0,6 m. Dækstenen rager ca. 0,8 m. op over terrænet. Omtrent 2 m. ØNØ for dette kammer er en omtrent rektangulær fordybning, mål ca. 1 x 4 x 3 m., hvor jorden muligvis er opkastet mod S. Ser ud til at være af ældre dato med grene, muld og blade, nu delvist snedækket. I ældre løvskov, ret lavt, nær vådområde mod VNV. Dette hul burde dækkes af fagfolk, da evt. højrest ikke må forstyrres - har derfor ikke rettet henvendelse til ejer. De ligger ud til skovvej, omtrent 600 m. til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** 2 dyssekamre på lav bakke ved åslyngning, nedenfor højerebakker. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.