Musted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-14

Fredningsnr.
081448

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1908, J.P. Agdrup og mølleejer M. Christensen Diplom til begge. Høj, 3,2 x 24 m. I toppen en let sænkning. Tilgroede afgrav- ninger mod SV, S og Ø. En nedgravning i østre udkant af hø- jen har delvis blottet en stor, flad sten. Ved dette hul og ved Ø-foden ligger flere store håndsten. Bevokset med græs og adskillige større træer i bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3 M. h., 24 M. br. Fra midt paa sv. Side til henimod Centret gaar en krum Gravning, 2/3 M. d., 3/4 M. br., 5 M. l. Mod S. en flad Gravning; i Siden mod Ø. 2 flade Gravninger over hinanden. Høje Træer. Nr. 12-14 o.flg. [sb. 12-19] ligger paa Bølbakke under Proprietærgaarden Musted. Forgæves Forhandling om Fredlysning 1907.

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,2 x 24 m. I Toppen er en let Sænkning. Tilgroede Afgravninger mod Sv, S og Ø. En Nedgravning i østre Udkant af Højen har delvis blottet en stor flad Sten. Ved dette Hul og ved Østfoden ligger flere store Haandsten. Bevoxet med Græs og adskillige større Træer i Bøgeskov.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, vegetationsløs høj i bøgeskov. Begyndende tilgroning i hindbærris. En formodet randsten synlig mod S:

Litteraturhenvisninger  (0)