Musted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-16

Fredningsnr.
081449

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 12 m. Tilgroet afgravning af sydlige top og side. Ellers velbevaret. Græs-, lynggroet i granskov.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 M. h., 11 M. br. Toppen skraa og lidt indsænket. Der ses 11 Randsten. Træstubbe. Nr. 12-14 o.flg. [sb. 12-19] ligger paa Bølbakke under Proprietærgaarden Musted. Forgæves Forhandling om Fredlysning 1907.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 12 m. Tilgroet Afgravning af sydlige Top og Side. Ellers velbevaret. Græs-lynggroet i Granskov.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille, græsklædt høj i nåle/bøgeskov.