Niløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030306-8

Fredningsnr.
33238

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. 7/7 1888, Rasmus Larsens enke. Afmærkn.: MS 1911, løjtnant L. Lassen. Uudgravet jættestue i have; sammenfaldet, en mængde sten uden orden ses.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.1. I Hjørnet af Haven, tæt syd for Gaarden, ligger, omgiven af en stor Høi, en uudgravet Jættestue. Den uregelmæssig runde Jordhøi har et Tværmaal af omtrent 45'; den naaer indtil Toppene af Sidestenene i Kammeret og har en Høide af omtrent 5'. Af Dækstenene over Jættestuen findes kun 2 paa deres oprindelige Plads; Brudstykker af 3 andre ligge over Fylden i Kammerets Indre, som naaer næsten til Toppene af Sidestenene. Kammeret har en Længde af omtrent 24'; Bredden er omtrent 7'; Længderetning: Nord til Øst-Syd til Vest. I Gangen, som udgaaer fra Kammerets Midte mod Øst til Syd, sees 8 Sidesten og 1 Dæksten. Baade Kammer og Gang synes ikke at være udgravede. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uudgravet Jættestue i Gaardens Have, nu overgroet med tæt Krat, som hindrer en fuldstændig Undersøgelse. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1913 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uudgravet Jættestue i Have; sammenfaldet; en mængde Sten uden Orden ses. Bør restaureres.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i have (intakt?). Den måler ca 1,2x17x16 m og har en rund-oval grundplan, i N-S'lig retning. Måltagning lidt vanskelig da højfoden er lidt diffus. Det ser ud til at kamret er intakt, og der ses bæresten til et aflangt rundet kammer, hvor nogle tilsyneladende hælder udad, på midten ses dæksten, rager ca 1 m op. i Ø-siden anes gangsten, 4 sæt? og ca 4 m lang. På grund af sne og beplantning opgav jeg at tælle bæresten, enkelte sten så flækkede ud. Jættestuen ligger i havens SV-hjørne og siden mod huset er plejet med græs og enkelte fyrretræer (ca 7 år gmle?) - mod SV er den mere tilgroet med løvtræer og buske. Ejer fortalte, at de allerede havde flyttet nogle fyrretræer, der var plantet af tidligere ejer. Ca 50 m mod SV er der ført telegraftråd. Den ligger på en flade nedenfor bakke mod Ø, i have, ca 50 m fra gårdsplads og 150 m fra landevej. Ejer: 3323.7. ** Seværdighedsforklaring ** Tilsyneladende velbevaret jættestue, i have, nedenfor bakke mod Ø. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1993 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udaterede planer.

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Et stort og flot bøgetræ står i fortidsmindets centrum. Ejer er blevet oplyst om at træet blev plantet 5. maj 1945.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)