Niløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030306-9

Fredningsnr.
33239

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 27/8 1896, gdr. Jens Peter Christensen. Afmærkn.: MS 1911, Løjtnant L. Lassen. Dyssekammer af 5 bæresten og 4 små gangsten; stor dæksten. Stor hyld midt i. Kratbevokset.
Undersøgelsehistorie  (12)
1857 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1857 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.2. Større, stensat Gravkammer, dannet af 5 Sidesten og 1 Overligger, med Gang mod Sydøst, hvori 4 Sten. Den lave, stærkt afpløiede Høi synes ikke tidligere at have været høiere; Kammeret maa derfor snarest opfattes som fritstaaende. Gangen har nu ingen Dæksten og 1 Dæksten må være borttaget fra Kammeret. I den bevarede Dækstens Overflade sees 1 indgneden, skaalformet Fordybning, 1 1/2" i Tværmaal; Dækstenens høieste Punkt er c. 6' over Jordfladen. temmelig store Mellemrum mellem Sidestenene Kammeret er udgravet; indre Høide 3'4". Ved Indgangen findes en smal Sten, som kun rager et Par Tommer op over Kammerets nuværende Bund. Ved Begyndelsen af Gangen ligger en flad Sten, som sandsynligvis oprindelig spærrede Indgangen. Tæt øst for foregaaende Mindesmærke. Bevoksning: 1983: Græs

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sexsidet Dysse med Gang. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kratbevokset Dyssekammer af 5 Bæresten og 4 smaa Gangsten, stor Dæksten. Stor Hyld midt i.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Højen måler ca 0,5x11x10 m og er lidt rundoval i N-S'lig retning. Den er indhegnet for kreaturer. Omtrent på midten er et polygonalt kammer med 2 bæresten mod S, 2 NØ og 1 V og 2 sæt gangsten ØSØ, indre mål ca 1,7x1,6 m x 1 m højt. 1 stor dæksten, der rager ca 1,7 m op over højen. Dækstenen og ene bæresten mod S er med revne. I kamret lå en knust urtepotte (frosset fast) - ikke påtalt. Ø for gårdens staldlænge mod Ø er der opført et maskinhus, ca 50-75 m? NV for dyssen. Så vidt jeg kan se, er der ikke givet dispensation. Denne bygning ligger dog noget lavere end dyssen og hindrer ikke udsyn til mindesmærket, så jeg ville tro, at der under alle omstændigheder ville være givet tilladelse til byggeriet. Dyssen ligger på kant af bakke, ca 50 m fra gårdsplads og 150 m fra landevej. Ejer: 3323.7. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse med stort kammer, på kant af bakke, nær andre megalitanlæg. Bevoksning: 1983: Græs

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Meget velholdt.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)