Niløse
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030306-10

Fredningsnr.
33237

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/8 1896, gdr. Jens Peter Christensen. Afmærkn.: MS 1911, løjtnant L. Lassen. Langdysse 40 x 10 x 2 m, flad ovenpå. Kammer sammenskredet; 2 bæresten og nedskreden dæksten. Randsten: N 25, S 26, V 1, Ø 1. En del større spredte sten. En stor bøg og hasselkrat. An- seeligt mindesmærke.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.3. Øst til Nord for Gaarden, tæt syd for Niløse-Brandstrup Veien, ligger en betydelig Langdysse, 120' lang, 30' bred, med Længderetning Nordnordvest-Sydsydøst. De anselige Randsten, som for det meste rage 3-4' op af Jorden og i Enderne naa en Høide af 6', staa sjælden tæt og regelmæssigt. Mod Nord findes 3 liggende eller udfaldne Sten; mod Vest 16 staaende, 5 halvt omfaldne, 3 liggende Sten; mod Syd 1 staaende, 3 liggende; mod Øst 14 staaende, 2 halvt faldne, 8 liggende Randsten. Jordhøien som nu kun hæver sig 2-3', har tidligere rimeligvis været høiere, da mange store Sten stikke frem af dens Overflade. I den aflange Gravkiste ere kun 1 Sidesten og 1 Endesten bevarede i oprindelig Stilling; Dækstenen er afvæltet og afkløvet, 1 Sidesten i Kisten ligger omstyrtet. Gravens Indre er udgravet i en Dybde af 4 Fod. Tæt bevoxet med Krat. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, bevoxet med 1 Bøgetræ og Kratbuske. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 40 x 10 m, 2 m høj, flad ovenpaa. Kammer sammenskredet; 2 Bæresten og nedskredet Dæksten. Randsten: N. 25, S. 26, V. 1, Ø. 1. En del spredte Sten. En stor Bøg og Hasselkrat. Anseligt Mindesmærke. Bør restaureres.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse 1,6(3,6)x40x10 m (lidt lavere end tidl. beskrevet) i NV-SØ'lig retning (parallel med vej). Omtrent 1/2-1/3 fra SØ-enden er et ældre ufrostyrret kammer, med 1 bæresten mod NV, 1 NØ og 1 nedskredet dæksten mod NV og 4 større sten SØ herfor i 0,5-2 m' afstand. Kamret har muligvis været orienteret NV-SØ. Dækstenen rager 2 m op over højen. Der er større randsten, NØ 25, SV 26, NV 1 og SØ 1 samt flere størrre og mindre sten på højen (mulige randsten/dele deraf). Der vokser gamle løvtræer og græs på højen, umiddelbart mod NV er en vandfyldt mergelgrav med tilhørende tomter. Ejer fortalte, at dyssen nyligt var blevet plejet af amtsvejvæsenet, så også velholdt ud. Den ligger i et småbakket landskab nedenfor bakke mod S, ud til landevej. Ejer: . ** Seværdighedsforklaring ** Meget lang og ret velbevaret langdysse med store randsten, ud til landevej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Et meget flot fortidsminde.

Litteraturhenvisninger  (0)