Olsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-81

Fredningsnr.
50343

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 29d: Høj i skel til matr. nr. 40a af Olsker. Høj, 2 x 17 m i NØ-SV, 12 m i NV-SØ. Afgravet fra NV og SØ. Eftergroet sænkning i top. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Høj, udgravet fra den ene Side (hvor der nu ses Spor af Brandpletter) og fra Toppen, hvor der synes at være Antydning af en stensat Grav. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 17 m. i NØ - SV, 12 m. i NV - SØ. Afgravet fra NV og SØ. Eftergroet Sænkning i Top. Træbevokset i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1,5-3 x 18 N-S x 12 Ø-V m Ligger i ager i skel, måske oprindelig 0,21 m i diam. Ca. 1/5 del af højens Ø-del fjernet ved dyrkningen. Større indgravning fra Ø, Indtil nær højens midte. Sænkning 5 m i diam. 1 m dyb. Bunden nu opfyldt med 0,1-0,5 m store marksten. Selve højens top afgravet. V for krater spor af gammel rodvælte. Flere spor af rodvæltere på S-siden. V-siden afskåret SSV-NNØ. Yderste V-del kun bevaret indtil ½ m højt. En 1,1 m lang randsten synlig ved S-fod. tre randsten ved V-fod. Højen skråner kraftigt mod V. Enkelte marksten ved V-lige grænse. I Ø 2 store 0,8 m store sten. Bevokset med eg, kirsebær, birk, røn, tjørn, hassel og ask. Lidt hybenkrat centralt på højen. Birketræer dominerer på V-del. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)