Ebhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030307-1

Fredningsnr.
32241

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ebbehøj, 2 x 19 m. Sænkninger i midten og i nord. På syd- siden sti toppen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Jordhøj, "Ebhøj" eller "Ebbeshøj" kaldet, beliggende paa en høj Banke. Den er 58' i Diam., 7' høj. I Midten og mod Nord er Sænkninger; en gammel Sti synlig paa sydlig Side. Pløjet tæt ind ved Foden. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ebbehøj", 2 x 19 m.; Sænkninger i Midten og i Nord; paa Sydsiden Sti til Toppen.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ebbehøj. Rund og hvælvet 2,5 x 18 x 18 m. (lidt højere end tidligere beskrevet). Siderne forneden er ret regelmæssigt rundet, hvorimod højens øvre del er noget uregelmæssig efter ældre gravninger. Jeg har kun set en lille del af toppen og N-siden, da den ellers var helt tilgroet med buskads. Ingen sti til toppen mere. Der var i toppen et geod. punkt, hvor der var en plade til fotoopmåling. En større rævegrav i højens N-side i toppen. Den ligger ca. 70 m. fra landevej ret højt i terræn nær skråning ned mod V og N. Nær lavt skeldige. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, helt tilgroet høj højt i terræn. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)